• PL
 • EN
 • DE

Pragniemy wspólnie zaoferować szeroki wachlarz usług związanych z budową infrastruktury sieci telekomunikacyjnej.

UE - RPO WSL 3.3

Komunikat

Szanowni Państwo!
W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 20.10.2017 na wykonanie
Usługa doradcza - analiza i ekspertyza informatyczna na rzecz optymalizacji procesów
(1 komplet)
w ramach projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-0112/16-002 o tytule :
„Optymalizacja procesów B2B oraz B2E w relacjach z kontrahentami, wykonawcami i pracownikami poprzez zakup innowacyjnego oprogramowania”

Niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie

VenCo SH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Niedźwiedziniec 14A/7,
41-506 Chorzów
NIP: 954-21-91-969
KRS: 0000647025.

Dziękujemy za możliwość współpracy.
Pozostajemy z wyrazami szacunku.

Komunikat

Szanowni Państwo!
W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 20.10.2017 na dostawę, instalację i uruchomienie następujących nowych środków trwałych – sprzętu informatycznego:

 1. Serwer bazy danych i aplikacji – 1 szt.
 2. Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

w ramach projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-0112/16-002 o tytule :
„Optymalizacja procesów B2B oraz B2E w relacjach z kontrahentami, wykonawcami i pracownikami poprzez zakup innowacyjnego oprogramowania”

Niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie

VenCo SH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.>br> ul. Niedźwiedziniec 14A/7,
41-506 Chorzów
NIP: 954-21-91-969
KRS: 0000647025.

Dziękujemy za możliwość współpracy.
Pozostajemy z wyrazami szacunku.

Komunikat

Szanowni Państwo!
W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 20.10.2017 na dostawę, instalację i uruchomienie następujących modułów
przeznaczonych dla optymalizacji procesów B2B i B2E a to:

 1. Oprogramowanie bazy danych – 1 szt.
 2. Zakup, instalacja i uruchomienie modułu rejestracji i rozliczania zleceń produkcyjnych – 1 szt.
 3. Zakup, instalacja i uruchomienie modułu Kadry-płace – 1 szt.
 4. Zakup, instalacja i uruchomienie modułu do komunikacji z terminalami pracowniczymi – 1 szt.
 5. Zakup, instalacja i uruchomienie modułu Terminal pracowniczy B2E – 1 szt.
 6. Zakup, instalacja i uruchomienie modułu Zamówienia i zakup – 1 szt.
 7. Zakup, instalacja i uruchomienie modułu Sprzedaż – 1 szt.
 8. Zakup, instalacja i uruchomienie modułu Zarządzania majątkiem – 1 szt.
 9. Zakup, instalacja i uruchomienie modułu Portal B2B – 1 szt.

w ramach projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-0112/16-002 o tytule :
„Optymalizacja procesów B2B oraz B2E w relacjach z kontrahentami, wykonawcami i pracownikami poprzez zakup innowacyjnego oprogramowania”

Niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie

VenCo SH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Niedźwiedziniec 14A/7,
41-506 Chorzów
NIP: 954-21-91-969
KRS: 0000647025.

Dziękujemy za możliwość współpracy.
Pozostajemy z wyrazami szacunku.

Komunikat

Szanowni Państwo!
W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 20.10.2017 na dostawę, instalację i uruchomienie następujących modułów przeznaczonych dla zaawansowanej optymalizacji procesów B2B i B2E oraz planistycznych a to:

 1. Zakup, instalacja i uruchomienie modułu Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji - APS (Advanced Planning and Scheduling) – 1 szt.
 2. Zakup, instalacja i uruchomienie modułu WorkFlow – 1 szt.
 3. Zakup, instalacja i uruchomienie modułu Strumieniowa hurtownia danych – 1 szt.

w ramach projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-0112/16-002 o tytule :
„Optymalizacja procesów B2B oraz B2E w relacjach z kontrahentami, wykonawcami i pracownikami poprzez zakup innowacyjnego oprogramowania”

Niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie

VenCo SH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Niedźwiedziniec 14A/7,
41-506 Chorzów
NIP: 954-21-91-969
KRS: 0000647025.

Dziękujemy za możliwość współpracy.
Pozostajemy z wyrazami szacunku.

Do pobrania:Komunikat z dnia 20.10.2017

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 20.10.2017 na dostawę, instalację i uruchomienie następujących nowych środków trwałych – sprzętu informatycznego:

 1. Serwer bazy danych i aplikacji – 1 szt.
 2. Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

w związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-0887-16-002 o tytule: „Optymalizacja procesów B2B oraz B2E w relacjach z kontrahentami, wykonawcami i pracownikami poprzez zakup innowacyjnego oprogramowania.”.

Niniejszym informujemy, że odnośnie specyfikacji technicznej dla serwera bazy danych obowiązuje i należy się kierować specyfikacją jak poniżej:
Specyfikacja techniczna zamówienia:

Serwer bazy danych i aplikacji – 1 szt.
Specyfikacja, elementy składowe, parametry i funkcje techniczne nie mniejsze:
1 procesor 4 rdzeniowy, pamięć RAM 16GB, 2 dyski magnetyczne o pojemności 500GB każdy, 2 dyski SSD o pojemności 120GB każdy. System operacyjny Linux lub równoważny.
Kod CPV 48820000-2 – Serwery

Odnośnie Załącznika nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego o nagłówku jak poniżej:

FORMULARZ OFERTOWY

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 20.10.2017 dotyczącym dostawy, instalacji i uruchomienie następujących nowych środków trwałych – sprzętu informatycznego:

 1. Serwer bazy danych i aplikacji – 1 szt.
 2. Skaner dokumentów – 1 szt.
 3. Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

Niniejszym informujemy i potwierdzamy, że zgodnie z treścią zapytania jak i formularza ofertowego Skaner dokumentów nie stanowi i nie wchodzi w przedmiot zamówienia.Komunikat z dnia 20.10.2017

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 20.10.2017
Usługa doradcza - analiza i ekspertyza informatyczna na rzecz optymalizacji procesów (1 komplet)

w związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-0887-16-002 o tytule: „Optymalizacja procesów B2B oraz B2E w relacjach z kontrahentami, wykonawcami i pracownikami poprzez zakup innowacyjnego oprogramowania.”.

Niniejszym informujemy, że odnośnie kryteriów oceny a to
Kryterium nr 3 - Termin wykonania usługi”

obowiązuje i należy się kierować terminami i punktacją jak poniżej:

Kryterium nr 3 - Termin wykonania usługi (krótszy od wymaganego i dopuszczalnego 30.06.2018) IPTe – 20 pkt. :
- do 31.12.2017 – 20 pkt.
- do 31.03.2018 – 15 pkt.
- do 31.05.2018 – 5 pkt.
- od 01.05.2018 a do 30.06.2018 – 0 pkt.

Kontakt i dojazd

Powiększ mapę

tel. (32) 234 65 04
tel. (32) 234 63 57