• PL
  • EN
  • DE

We would like to offer a wide range of services related to the construction of the telecommunications network infrastructure.

Contact

Solver Spółka z o.o. z siedzibą w Zabrzu
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach  X Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402269, o kapitale zakładowym 100 000,00zł

ul. Srebrna  4
41-800 Zabrze

NIP 631-22- 47-009
REGON 0000402269

tel. 0048 (32) 234 65 04; 0048 (32) 234 63 57
fax. 0048 (32) 234 61 64

email: solver@solver.net.pl

Contact us

Zoom the map

Tel. (32) 234 65 04
Tel. (32) 234 63 57